YORUMLAR

Yaptığım yolculuktan çok memnun oldum , vermiş olduğu hizmetten dolayı teşekkür ederim.

Hüseyin GÜZEL

Yaptığım yolculuktan çok memnun oldum , vermiş olduğu hizmetten dolayı teşekkür ederim.

Mehmet TEMİR